Menu Close

Tag: verantwoording

Roadburn: Een verantwoording

Roadburn voor beginners verantwoording

Ik heb geprobeerd mijn werkwijze bij het interviewartikel overzichtelijk te maken door het te categoriseren.

De aanleiding

Roadburn is een jaarlijks terugkerend muziekfestival, dat vier dagen duurt, in de binnenstad van Tilburg. Iedere jaar denk ik: daar zou ik nog eens wat mee willen.

Roadburn begon dit jaar op donderdag 11 april in Tilburg. Het festival is jaarlijks uitverkocht, want mensen van over heel de wereld komen af op de experimentele muziek en keren in veel gevallen jaarlijks terug. Dan zie ik grote groepen metalheads gezellig door Tilburg struinen en vraag ik me af: hoe zouden niet-metalheads dit verschijnsel bekijken? Wat weten ze er überhaupt vanaf? Zelf wist ik wel ongeveer wat er op Roadburn gebeurt, alleen ook maar vaag. Over de aantrekkingskracht en inhoud van het festival wilde ik meer te weten komen.

De relevantie

Roadburn is een groot, internationaal festival, dat jaarlijks al veel media-aandacht krijgt, maar kon nog een meer toegespitste productie gebruiken over de festivalganger, vaak metalhead, een type mens waar veel stigma’s over bestaan (geweld, depressie, etc.).

Ik wilde inzicht geven in iets afstandelijks als een festival voor experimentele, zware muziek.

Doelgroep

Het artikel is gepubliceerd op de eerste dag van het festival, bij 3voor12 Tilburg. De doelgroep van 3voor12 Tilburg bestaat uit muziekliefhebbers uit (de regio van) Tilburg. Een doorsnee profiel is moeilijk te maken. Wat we wel weten: de doelgroep is divers. Daarom behandelt 3voor12 veel verschillende genres en onderwerpen. De meeste mensen uit de doelgroep kennen Roadburn wel, maar ik wilde ze meer dichterbij brengen met de menselijke vorm van de productie.

Mijn centrale vraag

Wat maakt Roadburn zo populair bij de liefhebber?

Deelvragen:

 • Wat is Roadburn?
 • Wat voor muziek wordt gemaakt op Roadburn?
 • Welke mensen gaan naar Roadburn?
 • Wat trekt die mensen aan in Roadburn?

Vorm

Ik wilde mijn geïnterviewden zo veel mogelijk aan het woord laten, omdat hun observatie van-  en gevoel bij het festival centraal staat. Daarom heb ik gekozen voor een interview in vraag-antwoord-vorm. De toon is luchtig, mijn vraagstelling prikkelend, maar de insteek wel degelijk serieus. De lezer die niet naar Roadburn zou gaan, moet zich kunnen herkennen in mijn vraagstelling. Daarom leg ik een aantal basisvragen voor die voortkomen uit nieuwsgierigheid, maar ook een beetje naïef kunnen overkomen. Het is een eerste stap richting Roadburn. Een kijkje door het kiertje van de deur.

Mijn aanpak per deelvraag

Wat is Roadburn?

Hiervoor heb ik een kleine duik gemaakt in een eerder verslag op de 3voor12 website, van de broers Maarten en Wouter de Waal. Ik heb ook een podcast beluisterd waarin Roadburn uitgebreid besproken werd (Zes Losse Tanden). Veel van de basisinformatie staat ook gewoon op de website van Roadburn. Verder heb ik mijn bronnen gevraagd: wat is Roadburn eigenlijk? De informatie op de site van Roadburn zelf gebruikte ik als basis.

Wat voor muziek wordt gemaakt op Roadburn?

Deze wirwar van genres vond ik persoonlijk een erg interessant aspect van Roadburn. Om die in kaart proberen te brengen, heb ik om definities gevraagd bij deskundigen Patrick Lamberts en Maarten Koehorst, die allebei liefhebbers zijn, maar ook vanuit hun beroep zich ermee bezig houden. Ook voor hen was het moeilijk om genres te duiden, wat resulteerde in een paar pakkende citaten.

Welke mensen gaan naar Roadburn?

Hiervoor bewandelde ik drie wegen. 1: Ik sloot me aan bij een Facebookgroep van Roadburners en las berichten van festivalgangers (die waren openbaar). 2: Ik toetste mijn eigen observatie aan mijn interviewkandidaten. 3: Als meest authentieke antwoord op die vraag heb ik een fanatieke festivalganger geïnterviewd.

Wat trekt die mensen aan tot Roadburn?

Deze vraag leende zich beste voor veldonderzoek, waar ik hem letterlijk heb voorgelegd.

Mijn bronkeuze

Ik heb er bewust voor gekozen weinig achtergrondinformatie toe te voegen. Wanneer daar de te veel van zou zijn, zou het verhaal een mengvorm moeten krijgen en zou de essentie uit het zicht raken. Het verhaal draait juist om de gedachten van mijn bronnen, daarom zijn hun citaten het belangrijkst.

Als compensatie voor het gebrek aan feitelijke kennis, heb ik er wel voor gekozen twee deskundigen te interviewen. Eén daarvan is vooral deskundig (Patrick Lamberts), de ander draagt het festival persoonlijk een warm hart toe (Maarten Koehorst) en de laatste spreekt het meest als ervaringsdeskundige (Aino Purhonen). De drie bronnen houden ratio/emotie in balans in het artikel. Wat overigens niet wil zeggen dat de fan het meest emotioneel reageerde.

Patrick Lamberts en Maarten Koehorst heb ik face-to-face geïnterviewd. Lamberts sprak ik al voor mijn reflectie-onderzoek en ken ik via-via. Koehorst is makkelijk te vinden als lokale platenzaakeigenaar. De geluidsopname van de interviews heb ik gebruikt als ruw materiaal. Aino Purhonen heb ik gevonden op de Facebookgroep voor Roadburners. We hebben gechat in het Engels, omdat ze niet in de gelegenheid was telefonisch of face-to-face af te spreken. Ik was zelf even bang dat die manier van communiceren ten koste zou gaan van de interviewkwaliteit, maar Aino was meer dan volledig en openhartig in haar beantwoording van mijn vragen. Ik zag daarom geen aanleiding een nieuwe bron te gaan zoeken. Haar Engels was goed en op geen enkel punt verwarrend.

Op verzoek heb ik Patrick Lamberts het artikel nog eens laten inzien, voor het werd gepubliceerd. Hij heeft een feitelijke correctie doorgevoerd bij enkele van zijn eigen citaten.

Over de versie die bij 3voor12 Tilburg heeft redacteur Wouter de Waal, zelf ervaren Roadburnverslaggever, eindredactie gevoerd. Dat is niet de versie die uiteindelijk op deze blog is verschenen, is een in taal verbeterde versie van die op 3voor12, met nog iets meer basiskennis in een kader.

Dossier onderzoek: de lange adem

Ik heb geprobeerd mijn werkwijze bij het interviewartikel overzichtelijk te maken door het te categoriseren.

Persoonlijke aanleiding voor dit onderzoek

Zelf wilde ik sinds mijn tweede jaar journalistiek (schrijvend) popjournalist worden, geïnspireerd door bladen als Uncut, Oor, Lust for Life en tv-documentaires/-programma’s als Classic Albums en De Top 2000 A Go Go. Ik deed daar journalistiek wel eens wat mee en dat beviel. Daarom heb ik me aangesloten bij 3voor12 Tilburg, om ervaring om te doen en door te groeien naar het professionele gedeelte van het beroepsveld.

Mij werd door ingezetenen verteld dat het meestal ontzettend moeilijk is een baan te vinden als popjournalist. Eenmaal met een baan zou het bijna onmogelijk zijn te zorgen voor genoeg inkomen.

Ik heb een aantal jaren met dat beeld opgezadeld gezeten. Mijn afstudeerperiode leek me een geschikt uit te zoeken hoe het er feitelijk voorstaat in het werkveld en hoe ik daar mee om zou moeten gaan.

Relevantie van dit onderzoek

De popjournalistiek is een populair beroep. Op het internet stikt het werkelijk van de enthousiaste amateurs die producties plaatsen over van alles. Ik geloof dat een deel daarvan de ambitie heeft dat werk te professionaliseren. Ik zou hen en mijzelf graag vertellen hoe.

Het gaat niet zo goed gaat met de traditionele popjournalistiek zoals we die kende uit de succesjaren (dalende oplages, etc.). We bevinden ons in een interessante tijd, wat kans zou kunnen bieden aan nieuw talent, maar de arbeidsmarkt is lastig. Een conflict dat zich leent voor een journalistiek onderzoek.

Onderzoeksvraag

Ik heb mijn onderzoek verricht met de onderzoeksvraag:

Hoe kan ik me onderscheiden als aankomend schrijvend popjournalist in Nederland?

En de deelvragen:

 • Hoe ziet het huidige geschreven popjournalistieke landschap eruit in Nederland?
 • Wat doet een popjournalist?
 • Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit voor schrijvende popjournalisten in Nederland?
 • Welke nog onvervulde behoeftes kent de Nederlandse popjournalistieke sector?

De deelvragen moeten helpen de hoofdvraag te beantwoorden.

Onderzoekskeuzes

Ik stel mezelf in de hoofdvraag centraal, omdat het onderzoek bij uitstek op iemand als ik van toepassing is. Ik heb alleen wel gemerkt dat ik tijdens het onderzoek de ‘ik’ in het verhaal op de achtergrond heb gehouden en met mijn bronnen in algemeenheid heb gesproken over ‘iemand die popjournalist wil worden.’ Voor mijn gevoel maakte dat het makkelijker niet afgeleid te raken door zaken die alleen op mij van toepassing zouden zijn, wat het onderzoek toegankelijk zou houden voor mijn doelgroep: een persoon die graag popjournalist wil worden. Relevante gedeeltes van mijn persoonlijke ervaring kon ik uiteindelijk alsnog in het essay kwijt.

Voor de eerste deelvraag heb ik een inventarisatie gemaakt van een dwarsdoorsnede van het werkveld van de popjournalist in Nederland. Ik heb selectiekeuzes moeten maken om de uitwerking van mijn onderzoek werkbaar te houden voor mezelf en overzichtelijk voor de lezer.

Ik wilde gericht onderzoek kunnen doen. Mijn onderzoek richt zich op de schrijvend popjournalist die in principe meerdere kanten op kan met zijn carrière. Daarom heb ik wel meerdere richtingen in het onderzoek meegenomen en ben vervolgens de diepte ingegaan. Ik heb niet per richting ook nog eens de breedte opgezocht, hoewel ik graag ook nog wat meer van boegbeeld Oor had meegenomen in het onderzoek (te druk met de Pinkpop-special). Dat resulteert in een selectie van vijf categorieën:

 1. Publiekstijdschrift: Lust for Life (en in mindere mate Oor)
 2. Vaktijdschrift: Musicmaker
 3. Muziekblog: The Daily Indie
 4. Multimedium: 3voor12
 5. Popjournalistiek ondernemerschap: Jan van der Plas en Erwin Blom

Van een aantal overige titels heb ik wel cijfers benoemd ter verduidelijking van de context. Zo is Gonzo (Circus) heel specialistisch, wat is terug te zien bij de kleine doelgroep die de titel bedient.

Soundz en Heaven zitten qua identiteit tussen Oor en Musicmaker in en hebben een redelijk bereik. Daarom heb ik ze wel benoemd, waar ik een waslijst aan gespecialiseerde tijdschriften buiten beschouwing heb gelaten. 

Graag had ik ook de krantenjournalistiek (die wel is genoemd) verder onderzocht, maar het is me helaas ondanks meervoudig aandringen niet gelukt (hoofd)redactieleden van De Volkskrant (het meest cultuurgeëngageerde dagblad) te spreken, ook al werk ik daar zelf op de internetredactie. Ze hadden het steeds te druk of waren afwezig wanneer ik ze nodig had.

In een verder gevorderd stadium van het onderzoek was ik zo goed geïnformeerd door mijn vijf andere bronnen dat ik het erbij heb gelaten en niet verder ben gaan rondvragen, bijvoorbeeld bij NRC, Trouw, de Telegraaf of een regionale titel. Dat is een inhoudelijke en planningsgerichte afweging geweest. Ik kon mijn tijd beter besteden aan het selecteren binnen de omvangrijke informatie die ik al had verzameld en het uitwerken van het pittige genre van het essay.

Helaas kon ik online en in databanken bijzonder weinig actueels vinden over Nederlandse popjournalistiek, dan wel de arbeidsmarkt, ook al heb ik navraag gedaan bij de NVJ en de sites van het UVW en het CBS uitgekamd. Uiteindelijk nam op een aantal vlakken genoegen met cijfers van de NVJ en SvdJ en heb ik mijn (deskundige) bronnen uitgebreid bevraagd over het beroepsveld. Ik heb daarmee voldoende onderbouwde informatie kunnen vergaren.

Bronkeuzes

Patrick Lamberts (Musicmaker) en Dominique van der Geld (Lust for Life) vertegenwoordigen niet alleen popjournalisten uit de tijdschriftenbranche, ze zijn ook relatief jong (40-min) en succesvol binnen hun vak, de schrijvende popjournalistiek. Ik kon deze bronnen ondervragen over hun visie op mijn hoofdvraag en bij hen feitelijke informatie inwinnen.

Jan van der Plas (ondernemer, recensent Oor) heeft veel ervaring als popjournalist en daarom ook zicht op de ontwikkelingen in het beroepsveld sinds eind vorige eeuw. Als muziekproducent, muzikant, schrijver en hoofd van koepelorganisatie De Popcoalitie heeft hij een bredere kijk op de muziekindustrie en dus ook zicht op mogelijk alternatieve loopbaanrichtingen van een popjournalist.

Ricardo Jupijn biedt als muzikant en blogger tegenwicht aan de traditionele popjournalistiek. Hij heeft laten zien dat je als ijverige ondernemer met een journalistieke achtergrond (hij is zelf opgeleid tot journalist) ook online, met een andere journalistieke invalshoek succesvol kan zijn.

Erwin Blom stond aan de wieg van het, zeker toen, innovatieve 3voor12. Ik wilde naast mensen uit het beroepsveld ook iemand die er net een beetje verder buiten staat spreken, naast Jan van der Plas, die nog steeds recensies schrijft voor Oor. Erwin Blom is medeoprichter van Fast Moving Targets, dat ondernemers, bedrijven en organisaties helpt met (digitale) innovatie. Bloms deskundigheid op het gebied van innovatie, popjournalistiek en ondernemerschap maakt hem een belangrijke bron bij het beantwoorden van de hoofdvraag van mijn onderzoek.

Voor schriftelijk onderzoek heb ik uitsluitend kwaliteitsmedia (dus geen persoonlijke blogs of onbekende websites) en journalistieke organisaties geraadpleegd, maar ook twee scripties uit 2013 en 2014. Die vormden een goed alternatief voor het gebrek aan feiten en cijfers over Nederlandse popjournalistiek. Ik heb er voor gewaakt dat mijn onderzoek niet te veel is gaan leunen op dat van Rick van Veluw en Milou Bats en dat is ook terug te zien. Wel hebben hun onderzoeken me geholpen mijn bronnen een aantal stellingen voor te leggen, zoals: de popjournalist heeft na de komst van internet de boot gemist. Ik heb gebruikte informatie uit de scripties getoetst aan informatie van mijn gesproken en schriftelijke bronnen.

Uitwerking als Essay

Mijn zoektocht naar een toekomst als popjournalist is het vertrekpunt van dit onderzoek en leent zich samen met mijn gedachtegang erover uitstekend voor een persoonlijk verhaal. Daarom heb ervoor gekozen mijn bevindingen uit te werken in essayvorm.

De citaten in mijn essay zijn afkomstig van opnames van gesprekken die ik met mijn bronnen had.

Het essay is door mijzelf en mijn vijf bronnen gecontroleerd op feitelijke onjuistheden. Daarom ga ik er nu vanuit dat feiten, cijfers en citaten in het artikel juist zijn.

Patrick Lamberts en Ricardo Jupijn heb ik face-to-face gesproken. Bij Jan van der Plas, Erwin Blom en Dominique van der Geld kwam het voor mij en/of de bron praktisch niet uit elkaar te ontmoeten. Daarom hebben we elkaar telefonisch gesproken. Ieder interview duurde langer dan 45 minuten, waarvan sommige zelfs langer dan 90 minuten. Zodoende is ook een hoop interessants geschrapt om in het essay bij de kern te blijven.

Bronnenlijst

Persoonlijk geraadpleegd

Aalberts, N. (2019, 2 mei) Persoonlijke mailwisseling

Blom, E. (2019, 12 april) Persoonlijk interview

Geld, D. van der (2019, 26 april) Persoonlijk interview.

Jupijn, R. (2019, 17 april) Persoonlijk interview

Plas, J. van der (2019, 28 maart) Persoonlijk interview.

Lamberts, P. (2019, 9 april) Persoonlijk interview

gepubliceerd materiaal

Bats, M. (2014) Het bestaansrecht van de traditionele popjournalist in de digitale wereld van de 21e eeuw. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Jansen, K. (2009, 15 mei) Hoor de muziek van het onzichtbare. NRC.. Geraadpleegd op 18 maart 2019, van https://www.nrc.nl/nieuws/2009/05/15/hoor-de-muziek-van-het-onzichtbare-11727596-a1064726

Kivits, N. (2018, 26 oktober) Data: herstel journalistieke arbeidsmarkt zet door. Villamedia. Geraardpleegd op 17 mei 2019, van https://www.villamedia.nl/artikel/data-herstel-journalistieke-arbeidsmarkt-zet-door

Veluw, R. van (2013) De gidsfunctie van OOR: muziekjournalistiek anno 2013, de veranderende gidsfunctie en een tijdschrift dat moet innoveren. Ede: Christelijke Hogeschool Ede.

VPRO (2019, 4 maart) 1910 vacature redacteur online 3voor12 EXTERN. PDF-bestand

Oplagecijfers

Bakker, P. (2019, 3 mei) Oplage papieren tijdschrift voorspelt geen zonnige toekomst voor de bladen. Stimuleringsfonds voor de journalistiek. Geraadpleegd op 2 mei 2019, van https://www.svdj.nl/nieuws/oplage-papieren-tijdschrift-toekomst/

https://www.gonzocircus.com/wp-content/uploads/2017/02/Gonzo-Circus_Mediakaart_2017.pdf

https://www.mediabookers.nl/adverteren/musicmaker.html

https://popmagazineheaven.nl/adverteer-heaven

Voor de oplagecijfers van Oor, Lust for Life en de bezoekersaantallen van 3voor12 heb ik persoonlijk mailcontact gehad.

Podcast: Een verantwoording

Om mijn productie over podcasting op een overzichtelijke manier te verantwoorden, beschrijf ik mijn keuzes per categorie.

Aanleiding van de productie

Ik ben redacteur bij 3voor12 Tilburg. In maart dit jaar vertelde mijn hoofdredacteur Bas van Duren  dat hij graag een podcast wil introduceren bij 3voo12 Tilburg. Op de jaarlijkse lokaldag vertelde de landelijke eindredacteur hoe hij zijn podcasts voor 3voor12 landelijk had gemaakt. Zijn vertelstijl was praktisch.

Bij 3voor12 Tilburg hadden we nog geen plan en geen plan om een plan te maken. De combinatie van factoren stimuleerde me om er zelf iets mee te gaan doen en heb ik besloten te beginnen en wel met een vooronderzoek.

Relevantie

Het is belangrijk dat 3voor12 Tilburg meer over zijn lezers te weten komt. Nergens is een visie daarover vastgelegd. Een podcastplan leent zich perfect voor een (eenvoudig) lezersonderzoek en bij podcasting kan goed worden begonnen met het betrekken van publiek bij de producties. Andersom is het essentieel om te weten waar de doelgroep op zit te wachten als het om podcasting gaat. Voor wie doe je het anders?

De podcast moet er komen omdat het een goede aanvulling is op de geschreven stukken van 3voor12 Tilburg. Met de combinatie van tekst, foto en podcasting kunnen we de doelgroep nog beter bereiken en informeren. Het genre leent zich goed voor de onderwerpen die bij 3voor12 worden behandeld: muziek en alles wat daar mee te maken heeft in Tilburg. (Hierover meer in de productie)

Is podcast een hype of toekomstbestendig? Omdat we ons nu middenin een ware podcasthype bevinden, is het aannemelijk dat de populariteit van podcasts op een bepaald moment (licht) zal afnemen. (Lees hierover meer over trends op Frankwatching.) Wel is nu een goed moment om mensen te enthousiasmeren voor een podcast, omdat het niet eng en te nieuw meer voor ze is. Aan de andere kant kunnen we rekenen op meer concurrentie. Los van die aspecten zijn de mogelijkheden van podcasts nog lang niet volledig verkend, wat betekent dat in ieder geval het medium zelf nog kan gaan groeien. Het is aannemelijk dat dit gebeurt. Dus ja, podcasts zijn in een bepaalde vorm toekomstbestendig.

Mijn doelgroep

Mijn doelgroep is dan ook overduidelijk de 3voor12 Tilburg redactie, inclusief de hoofdredacteur. Ik draag het advies op aan wie de productie van podcasts wil oppakken. Ik heb geprobeerd op toegankelijke toon te schrijven en de balans te bewaken tussen vlot, bondig en volledig. Ik heb er wel rekening mee gehouden dat 3voor12 Tilburg-redacteuren schrijvers zijn en gewend met teksten om te gaan. Daarom is het niet erg dat de tekst in totaal wat langer is geworden. Voor iedereen binnen de redactie die podcasts nog niet zo goed kent, is de podcast-basisinformatie uitkomst.

Ik heb tijdens mijn werk aan deze productie ook zo veel mogelijk geprobeerd rekening te houden met de werkwijze van 3voor12 Tilburg. De redactie bestaat volledig uit vrijwilligers, die dit werk er in hun vrije tijd bij doen. Dat betekent over het algemeen dat ze niet veel tijd hebben voor het produceren van podcasts, in vergelijking tot een professional en dat ze niet gebonden zijn aan de verplichting daar iets mee te doen. Of naar aanleiding van dit advies daadwerkelijk een podcasts gaat worden gemaakt, is dan ook onduidelijk, maar ik hoop dat dit een duwtje in de rug geeft van mensen die dat al graag wilden gaan doen.

De onderzoeksvraag

Ik ben aan het werk gegaan met een centrale vraag als leidraad, om zo oog te houden op de rode draad binnen mijn productie.

Centraal: Hoe kan 3voor12 Tilburg een goede podcast maken?

Deelvragen:

 • Wat is 3voor12 Tilburg?
 • Wat is een podcast?
 • Wat verlangen volgers van 3voor12 Tilburg van een podcast?
 • Wat maakt een podcast een goede podcast? (analytisch)
 • Hoe maak je een podcast? (praktisch)

Al deze vragen worden in het eindproduct beantwoord. Wel wil ik benadrukken dat ik de creativiteit van mijn mederedacteuren in de uitwerking niet dood wilde slaan door te veel van te voren voor ze in te vullen. Een aanbeveling moet wel een aanbeveling blijven binnen dit creatieve beroep, geen instructie. Daarom heb ik me op bepaalde vlakken meer terug gehouden, ook al voelde ik me soms ook gedwongen voorbeelden aan te dragen ter verduidelijking van mijn advies.

Ik heb geprobeerd het belang van publieksgerichtheid extra te benadrukken, omdat daar naar mijn mening nog veel te weinig mee wordt gedaan bij 3voor12 Tilburg.

Mijn rol binnen de productie

Ik was aan het begin (maart/april 2019) zelf pas net begonnen naar muziekpodcasts te luisteren, uit interesse in het genre. Dat heeft me geholpen me in te leven in mijn doelgroep, die ook vooral gewend is te schrijven.

Ik heb zelf geen ervaring met podcastsproductie. Meer ervaring en inzicht heb ik door de jaren heen opgedaan in radioproductie en -regie, waaronder een afstudeerstage bij Omroep West het doorlopen van opleidingsprojecten van Fontys Hogeschool Journalistiek.

Ik ben inmiddels radio- en podcastluisteraar.

Mijn researchmethode

Waar ik normaal gesproken ook een gesprek zou plannen met podcastmakers, heb ik er bij deze productie voor gekozen eerst te zoeken naar bestaand materiaal over podcasts, zodat ik eventueel later aanvullingen kon zoeken. Het reeds bestaande materiaal bleek zo toereikend dat een extra gesprek met een deskundige niet relevant zou zijn. In plaats daarvan kon ik beter meer aandacht besteden aan een meer uitgebreide uitwerking dan ik van te voren in gedachte had.

Ik heb gebruik gemaakt van kwaliteitsmedia waarin deskundigen hebben verteld over hun ervaringen. Denk hierbij aan Villa Media, VPRO, De Volkskrant en Reuters. (zie volledige bronnenlijst onderaan)

De andere helft van mijn onderzoek bestaat uit publieksonderzoek, een moeilijke tak van sport.

Ondanks het afraden van docenten heb ik ervoor gekozen dat publieksonderzoek te beginnen met een enquête. Ik ben me tegelijkertijd bewust van de beperkte waarde van dat deel van het onderzoek. Wanneer uiteindelijk maar 33 mensen hebben gereageerd, kun je niet spreken van een representatieve groep. Daar wil ik wel tegenin brengen dat het onderzoek daarmee niet waardeloos is. Zoals ik ook in de productie heb aangegeven, heeft de enquête een verkennende functie. Tientallen podcastluisteraars, die tot onze doelgroep behoren, hebben hun behoeftes en luistergedrag doorgegeven. We kunnen dit onderzoek daarom wel als uitgangspunt nemen bij het bedenken van een concept. Zo lang we in gesprek blijven gaan met ons gehele publiek, om het format verder te verbeteren, zie ik geen bezwaar tegen een kleinschalig vooronderzoek dat ons meer geeft dan een blanco vel om op te schetsen.

De enquête is verspreid op de Facebookpagina van 3voor12 Tilburg, mijn eigen Facebookpagina, gedeeld door vrienden en terecht gekomen op de Roept U Maar Studenten-Facebookpagina, waarin studenten journalistiek elkaar helpen met het vinden van bronnen.

In de inleiding en wervingstekst van de enquête staat duidelijk aangegeven dat die alleen dient te worden ingevuld door muziekliefhebbers die geïnteresseerd zijn in podcasts en een 3voor12 podcast in potentie zouden willen beluisteren. Onder de respondenten is een waardebon van Sounds Tilburg verloot, t.w.v. 20 euro, als beloning voor het invullen en om de lokale aard van ons medium te benadrukken.

Al met al kan ik niet garanderen dat iedere respondent echt open zou staan voor een 3voor12 Tilburg-podcast, maar iedere respondent heeft dat wel aangegeven in de enquête.

Om meer inzicht te krijgen in de behoefte van potentiële luisteraars heb ik drie mensen, uit een groep respondenten die daarvoor open stond, uitgebreid, telefonisch geïnterviewd. Die gesprekken duurde langer dan een half uur. Zodoende heb ik een selectie moeten maken van hun antwoorden. Binnen mijn planning en productieplan kon ik niet meer mensen interviewen. Daar staat tegenover dat de respondenten volledig waren in hun antwoorden en specifieke, bruikbare informatie hebben gegeven over hun voorkeuren.

Vorm

Ik had een geschreven productie voor ogen dat ik in drie tot drie delen uit elkaar zou zetten, te weten:

 1. Een introductie voor het maken van een podcast
 2. Een publieksonderzoek
 3. Een analyse van drie succesvolle muziekpodcasts

Uiteindelijk heb ik c in a verwerkt en ben ik uitgekomen op de indeling:

 1. Een introductie voor het maken van een podcast
 2. Een publieksonderzoek
 3. Een aanbeveling

Het geheel is verwerkt printpaar document, met ook een inhoudsopgave, samenvatting en bronnenlijst. Een soort rapport dus. Zo kan het makkelijker worden bewaard in de 3voor12 Tilburg Slackgroep.

De reden dat ik van mijn geplande vorm ben afgeweken is dat ik steeds meer merkte dat ik binnen mijn planning te weinig rekening had gehouden met het belang van een meer volledige aanpak van de eerste twee onderzoeksvragen. In andere woorden: ik mijn aanbeveling beter onderbouwen door meer onderzoeksmateriaal toe te voegen.

Bronnenlijst

(2005) Listening To Podcasts. In: Podcast Solutions. Apress

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4302-0054-3_2#citeas

3voor12 faq. Geraadpleegd op 6 mei 2019, van https://3voor12.vpro.nl/service/overzicht/faq.html

3voor12 Tilburg infopagina. Facebook. Geraadpleegd op 6 mei 2019, van https://www.facebook.com/pg/3voor12tilburg/about/?ref=page_internal

Aalberts, N. (2019, 24 maart) Eindredacteur 3voor12. Localdag. Persoonlijk gesprek.

Beekmans, I. (2019, 25 februari) Als journalist een relatie opbouwen met het publiek? Twee manieren om dat te doen. Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Geraadpleegd op 18 mei 2019, van https://www.svdj.nl/nieuws/journalist-relatie-publiek/

Boon, L. (2014, 4 juni) Overdag is radio behang, ’s nachts is het een dorp. NRC.nl. Geraadpleegd op 6 mei 2019, van

https://www.nrc.nl/nieuws/2014/06/04/overdag-is-radio-behang-s-nachts-is-het-een-dorp-1384772-a584329

Hoebée, D. (2019, 30 januari) Podcast maken: tips voor opname-apparatuur. Bax Music. Geraadpleegd op 23 april 2019, van https://www.bax-shop.nl/blog/studio-recording/podcast-maken-tips-voor-opname-apparatuur/

Hoebée, D. (2018, 12 oktober) Wat is een podcast? Bax Music. Geraadpleegd op 23 april 2019, van https://www.bax-shop.nl/blog/studio-recording/wat-is-een-podcast/

Hoorn, P. van der (2018, 23 augustus) Is jouw idee een goed product? Snel testen in 4 fasen. Frankwatching. Geraadpleegd op 30 april 2019, van https://www.frankwatching.com/archive/2018/08/23/is-jouw-idee-een-goed-product-snel-testen-in-4-fasen/

Looijestijn, E. (2016, 19 juli) Podcasten kun je leren VPRO Podcast. Geraadpleegd op 23 april 2019, van https://www.vpro.nl/podcasts/lees/2016/zelf-podcasten.html

Mirck, J. (2019, 3 april) Ruim 2 miljoen Nederlanders luisteren podcasts. Marketing Tribune. Geraadpleegd op 9 mei 2019, van https://www.marketingtribune.nl/media/nieuws/2019/04/ruim-2-miljoen-nederlanders-luisteren-naar-podcasts/index.xml

Morskate, M. (2019, 5 april) Zorg dat het spontaan klinkt – en andere lessen van de podcastmakers van de Volkskrant. De Volkskrant. Geraadpleegd op 23 april 2019, van https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/zorg-dat-het-spontaan-klinkt-en-andere-lessen-van-de-podcastmakers-van-de-volkskrant~b260b06e/

Newman, N. (2019, 30 april) Alexa, how can publishers monetize content on smart speakers? Reuters Community. Geraadpleegd op 18 mei 2019, van

Onbekend. Podcast. Wikipedia. Geraadpleegd op 6 mei 2019, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Podcast

Podcast factory (2016, 16 juni) Wat is een podcast? Podcast factory. Geraadpleegd op 23 april 2019, van https://podcastfactory.nl/wat-is-een-podcast/

Podcast factory (2015, 14 september) 29 Podcast tips voor een top podcast. Podcast factory. Geraadpleegd op 23 april 2019, van https://podcastfactory.nl/29-podcast-tips-top-podcast/

Ruiter, P de. (2018, 26 februari) Een bliksemcursus podcast maken door Peter de Ruiter. Villamedia. Geraadpleegd op 23 april 2019, van https://www.villamedia.nl/artikel/Bliksemcursus-podcast-maken

Spotify podcast instructie. Geraadpleegd op 9 mei 2019, van https://podcasters.spotify.com/

Afbeeldingen: Pixabay; Angelo Diordano via Pixabay (CC)

© 2019 MVE. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.